19 grudnia 2020

Jak się współcześnie definiuje podręcznik i jakie są jego rodzaje?

By Eliza

Podręczniki szkolne są ściśle związane z programem nauczania, zawierające interpretację podstawy programowej związanej z edukacją i przeznaczone dla ucznia (i/lub nauczyciela).Moją one za zadanie służyć im pomocą w czasie procesu dydaktycznego.

Jakie wyróżniamy rodzaje podręczników?

Rozpoznawane są następujące podręczniki. Pierwszym typem jest podręcznik uniwersalny, który zawiera uporządkowaną wiedzę odpowiadającą rocznemu programowi nauczania danego przedmiotu oraz zadania/problemy do rozwiązania, sugestie badawcze, ćwiczenia i zadania użyteczne (w rzeczywistości jest to podręcznik, w którym nie ma reguł funkcjonalnych, można powiedzieć, że funkcje są wzajemnie zrównoważone). Drugim typem jest systematyczny, który zawierają metodycznie zdefiniowane treści, prezentujący potwierdzony temat wiadomości (przedmiotu). Podręczniki tego typu znajdują się nawet w szkołach podstawowych, choć ich faktyczny zakres obejmuje co najmniej szkołę ponadpodstawową (liceum, technikum), a może i uniwersytety.

Jakie podręczniki funkcjonują w szkołach wyższych?

Na uczelni istnieją dwa rodzaje systematycznych podręczników. Pierwszy z nich, w formie kompendium, obejmuje całą encyklopedyczną wiedzę z zakresu neurobiologii w danej samodyscyplinie. Drugi zawiera to, co jest najważniejsze dla danej dziedziny związanej z naukami ścisłymi, a także komentarze na temat tego, co student powinien dalej poznawać, aby pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę (podręcznik systematyczny ma dominującą funkcję samodzielnej nauki).

Czym cechują się podręczniki z ćwiczeniami?

Podręcznik z ćwiczeniami, który może mieć formę krótkiego podręcznika (np. zeszytu ćwiczeń) lub podręcznika ogólnego (kartki papieru z poradami dotyczącymi ćwiczeń lub ewentualnie symulacje ćwiczeń). Ten typ ma dominującą funkcję edukacyjną.

Jaka jest rola podręcznika?

Podręczniki szkolne są materiałami uzupełniającymi, które po odpowiednim dopasowaniu do podręcznika wywołują i uzasadniają aktywny kontakt ucznia z rzeczywistym materiałem szkolnym. Zazwyczaj są to różnego rodzaju wprawki, kompilacje związane z egzaminami testowymi (np. gramatyka). Wszelkie podręczniki stanowią przygotowanie do egzaminu w liceum. Pomocne mogą być tutaj wszelkie kompilacje wiedzy (słowniki, encyklopedie), roczniki, tabele, itp. W poniższych klasyfikacjach, opartych na kryteriach innych niż funkcja dydaktyczna, znajdziesz rodzaje podręczników szkolnych w cytowanej klasyfikacji opartej na dydaktyce ogólnej.

Szkoła - obraz utworzony przez freepik - pl.freepik.com