15 grudnia 2020

Czego się oczekuje od podręczników szkolnych?

By Eliza

Podręcznik, oprócz wielu materiałów dydaktycznych, jest nadal prawdopodobnie najważniejszym elementem w edukacji. Trudno sobie wyobrazić procedurę uczenia się na różnych poziomach edukacji bez rzeczywistej obecności podręczników. W wielu czynnościach związanych z uczeniem się i rozumieniem, jest on wykorzystywany zarówno przez ucznia, jak i nauczyciela.

Jakie są funkcje i oczekiwania wobec podręcznika?

Dla uczniów często jest to wciąż pierwsze i główne źródło informacji o otaczającej rzeczywistości, a także o procesach i zjawiskach w niej zachodzących. To w takim źródle uczeń aktywnie poszukuje odpowiedzi na pytania o przyczyny zjawisk i ich wpływ. Podręcznik może również stać się podstawą do:

  • zapamiętywania,
  • rozumienia,
  • utrwalania wiedzy.

Dla tego nauczyciela, wraz z innymi materiałami dydaktycznymi, jest to prosta metoda wspierania procesu nauczania i uczenia.

Jak powinien się prezentować współczesny podręcznik?

Niezwykle ważne jest, aby odpowiedzieć na pytania o to, jak powinny wyglądać nowoczesne podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html), jaką rolę będą odgrywać w życiu ucznia i nauczyciela. Obecnie często jest wiele innych pozornie bardziej atrakcyjnych źródeł informacji, czyli zasobów internetowych, programów multimedialnych, programów telewizji satelitarnej itp. Ważne jest opracowanie nowoczesnego modelu podręcznikowego, który będzie atrakcyjny zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Analizując rolę podręcznika na tle współczesnych wyzwań, patrząc na jego odpowiednią formułę, atrakcyjny wzorzec oczekiwany w środowisku szkolnym, należy odnieść się do aktualnych, współczesnych celów edukacyjnych, jak również oczekiwań potencjalnych odbiorców książki.

Czemu powinien służyć współczesny podręcznik?

Nowoczesna koncepcja prawdziwego procesu nauczania i uczenia się z jednej strony stawia ucznia w kompleksowym rozwoju, praktycznym planowaniu funkcjonowania w otaczającej go rzeczywistości, przezwyciężaniu różnych okoliczności życiowych, takich jak innowacyjne, aktywne rozwiązywanie problemów. Dlatego ważne wydaje się, aby autorzy podręczników uwzględnili powyższe problemy. Istotne jest również rozwinięcie idei supernowoczesnego podręcznika szkolnego w stosunku do pojęcia kwalifikacji priorytetowych, zwanych jednocześnie umiejętnościami ponadprogramowymi, które są ogólne, ułatwiając absolwentom szkół korzystanie z wiedzy na różnych poziomach życia codziennego. Biorąc pod uwagę te oczekiwania, należy stwierdzić, że korzystanie z podręcznika szkolnego powinno prowadzić do rozwoju tych umiejętności.

Szkoła - freepik - pl.freepik.com